Monthly Archives: November 2018

התקנת קמינים בבתים פרטיים

סוגי קמינים לבתים פרטיים עוד משחר הימים עשה האדם שימושים שונים באש לחימום, לבישול ואפילו להארת המקום. משם, הדרך להופעת הקמין הראשון בהיסטוריה הייתה קצרה. קמין הוא תא סגור אשר מדליקים אש בתוכו על מנת לחמם את החדר בו הוא

Posted in עיצוב